https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 22/11/2010 | Lượt xem: 1057

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận tại Hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số: 576/TB-BGDĐT                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận  

    tại Hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng  

            Ngày 01 tháng 9 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 697 đại biểu, gồm 89 đại biểu của các Bộ, ngành; 262 đại biểu các đại học, học viện và trường đại học; 290 đại biểu các trường cao đẳng; 56 phóng viên các báo đài Trung ương và Hà Nội.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2009-2010 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng do Thứ trưởng Bùi Văn Ga trình bày; ý kiến phát biểu của 14 đại biểu đại diện lãnh đạo các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng; ý kiến giải đáp các vấn đề có liên quan của lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục đào tạo với nước ngoài và Cục Cơ sở vật chất, thiết bị và đồ chơi trẻ em. Đặc biệt, Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Trên cơ sở báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2009-2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và ý kiến tham luận của các đại biểu, Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã kết luận như sau:

1.     Về Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010

Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các kết quả đã đạt được, các hạn chế yếu kém trên tất cả các mặt hoạt động của giáo dục đại học trong năm học vừa qua. Đây là năm học đặc biệt, năm học đầu tiên ngành đại học đột phá vào việc đổi mới quản lý theo Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 296) và Chương trình hành động của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Download Kết luận của bộ trưởng bộ giáo dục Phạm Vũ Luận

Đăng ký tư vấn