https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hoàng Đình Quang: Phân cấp năng suất rừng trồng keo lai tại huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 238

Qua nghiên cứu về phân cấp năng suất rừng trồng keo lai cho thấy chiều cao tầng trội (Hdo) có mối quan hệ với tuổi của cây (A) theo dạng hàm sinh trưởng Schumacher; Xác định được tuổi Ao = 7, xây dựng được biểu cấp năng suất rừng trồng keo lai...

      Qua nghiên cứu về phân cấp năng suất rừng trồng keo lai cho thấy chiều cao tầng trội (Hdo) có mối quan hệ với tuổi của cây (A) theo dạng hàm sinh trưởng Schumacher; Xác định được tuổi Ao = 7, xây dựng được biểu cấp năng suất rừng trồng keo lai 8 tuổi; Xác định được mật độ tối ưu cho từng tuổi để từ đó có biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động cho thích hợp, nó là cơ sở để dự báo sản lượng rừng trồng keo lai.

Phân cấp năng suất rừng trồng keo  lai tại huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk

Đăng ký tư vấn