https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hồ Văn Kim Lộc: Tổ chức công tác kế toán và những mối quan hệ với các bộ phận trong doanh nghiệp - những kinh nghiệm thực tế

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 84

Ngoài việc căn cứ theo các nguyên lý - phương pháp và chế độ - chính sách để xây dựng các mối quan hệ, kế toán còn cần đúc rút các kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức hạch toán kế toán có hiệu quả phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Tóm tắt

Nhằm mục đích đo lường và tính toán một cách chính xác đến mức tối đa những kết quả kinh doanh, người kế toán phải áp dụng một loạt các tiêu chuẩn về thủ tục, thông thường được gọi là tiến trình hạch toán, hoặc chu kỳ kế toán. Để thực hiện được mục đích này, kế toán tổ chức các mối quan hệ với các bộ phận trong tổ chức để hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Vì vậy, ngoài việc căn cứ theo các nguyên lý - phương pháp và chế độ - chính sách để xây dựng các mối quan hệ, kế toán còn cần đúc rút các kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức hạch toán kế toán có hiệu quả phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Abtract

The organizing of bookeeping & its departmental connections

 in the firm – practical experiences

 To work out the accurate business out-puts, accountants must apply sets of procedural criteria, normally referred to as accounting cycles. To realize this, the accounting department must set up connections with other departments. Thus, besides complying with basic principles, approaches and regimes, the accounting department need to learn from practical experiences to effectively fulfill its tasks as required by the firm’s management. 

Xem chi tiết: Tổ chức công tác kế toán và những mối quan hệ với các bộ phận trong doanh nghiệp - những kinh nghiệm thực tế

Đăng ký tư vấn