Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

Ngày đăng 26/11/2011 | Lượt xem: 806

Phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Yersin Đà Lạt gồm 3 bộ phận: Quản lý nhân sự, Thanh tra - Pháp chế và Hành chính – Văn thư.

Phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Yersin Đà Lạt gồm 3 bộ phận: Tổ chức, Tổng hợp và Hành chính – Văn thư.

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỵ

1. Chức năng

* Tổ chức: Tham mưu cho lãnh đạo về sắp xếp tổ chức nhân sự; Tuyển dụng và bố trí nhân sự; bồi dưỡng, đào tạo và đề bạt lãnh đạo; Lao động tiền lương, chế độ, chính sách đối với người lao động.

* Tổng hợp: Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo định kỳ, báo các theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

* Bộ phận Hành chính – Văn thư: 

+ Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

+ Phục vụ tiếp khách hội họp, phục vụ xe đưa đón lãnh đạo, phục vụ nhà khách của trường;

+ Vệ sinh môi trường, vườn hoa cây cảnh;

+ Trang trí hội họp, ban rôn, khẩu hiệu.

2. Nhiệm vụ

2.1. Bộ phận Tổ chức

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên;

- Xây dựng quy trình xét nâng lương theo niên hạn của nhân sự toàn trường;

- Quản lý sổ bảo hiểm.

2.2. Bộ phận Tổng hợp

- Tập hợp báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các nội quy, quy chế của Trường.

2.3. Bộ phận Hành chính – Văn thư

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của nhà trường và pháp luật hiện hành; hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối các phòng, khoa, đơn vị trong nhà trường;

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm;

- Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết; phục vụ các hội nghị, hội thảo, lễ hội;

- Quản lý nhà khách, các phòng họp, phòng truyền thống, hội trường; quản lý và sắp xếp phương tiện phục vụ cho công tác chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường;

- Cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường;

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

3. Danh sách cán bộ, nhân viên

1

Nguyễn Thị Mỵ

Phó trưởng phòng

2

Thái Thị Nhàn

Chuyên viên

3

Đỗ Thị Hoa

Nhân viên Y tế

4

Hoàng Thị Hà Trang

Văn thư

5

Bùi Như Lạc

Lái xe

6

Huỳnh Thị Thanh

Tạp vụ

7

Hùynh Thị Thơ 

Tạp vụ

8

Phạm Thị Thu  Trinh

Tạp vụ

9

Nguyễn Thị Tuyết

Tạp vụ

10

Nguyễn Minh Giang

NV Chăm sóc cây cảnh

 

 Điện thoại: 0633 552 111 (0; 1212)

Email: hanhchinh@yersin.edu.vn

Đăng ký tư vấn