Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 16/04/2010 | Lượt xem: 1430

hòng đào tạo và Nghiên cứu khoa học quản lý hoạt động gồm 2 mảng nhiệm vụ: Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

        1. Quá trình hình thành và phát triển:

        Phòng Đào tạo thành lập ngay sau khi có quyết định thành lập trường (tháng 10 năm 2004). Đến tháng 12 năm 2012 theo Quyết định của Hiệu trưởng sát nhập bộ phận quản lý khoa học thuộc Phòng Nghiên cứu Khoa học vào Phòng Đào tạo thành Phòng đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Năm 2004, nhân sự của phòng gồm 5 người, đến năm 2012 phát triển lên 10 người. Trong đó: 01 Trưởng phòng, 09 nhân viên.  

        2. Chức năng, nhiệm vụ

        Phòng đào tạo và Nghiên cứu khoa học quản lý hoạt động gồm 2 mảng nhiệm vụ: Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

        Về đào tạo: Có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai chiến lược phát triển quy mô, ngành nghề đào tạo theo chủ trương của Bộ Giáo dục và của Trường; quản lý các hoạt động đào tạo thuộc bậc học đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy trong Trường.

        Về Nghiên cứu khoa học: Quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

        3. Nhiệm vụ:

        Về đào tạo

        1. Tổ chức xét tuyển đầu vào, tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên;

        2. Xây dựng kế hoạch, theo dõi việc biên soạn chương trình giáo dục, biên soạn đề cương chi tiết môn học, bài giảng, đề nghị thanh toán thù lao cho người biên soạn...;

        3. Lập kế hoạch giảng dạy, theo dõi  tiến độ và việc thực hiện kế hoạch, biên chế, tổ chức các lớp học, tổ chức đăng ký học phần, xếp thời khóa biểu toàn trường;

        4. Theo dõi phân công giảng dạy, điều phối lịch giảng giữa giảng viên cơ hữu và mời giảng, thống kê giờ giảng, đề nghị thanh toán thù lao cho giảng viên;

        5. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thi học kỳ, thông báo, quản lý và lưu giữ kết quả học tập của sinh viên theo hệ thống sổ sách và trong phần mềm chuyên dụng;

        6. Lập kế hoạch, thiết kế biểu mẫu, hướng dẫn các Khoa thu thập thông tin về dạy và học, thu thập tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập từ các Khoa, tổng hợp, báo cáo các hoạt động đào tạo theo học kỳ và năm học cho lãnh đạo Trường;

        7. Lập kế hoạch mua sắm và quản lý công cụ trình chiếu phục vụ giảng dạy.

        Về Nghiên cứu khoa học

        1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhân lực, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu trong cán bộ và sinh viên của Trường.

        2.  Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh Lâm Đồng để liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của Nhà trường.

        3. Soạn thảo các văn bản phúc đáp Bộ GDĐT về những nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.

         4. Thành tựu đạt được:

        Khi mới thành lập, Trường chỉ có 3 ngành học với 3 chuyên ngành, đến nay với sự nổ lực, phấn đấu của Trường trong việc mở rộng quy mô đào tạo, Trường đang đào tạo 9 ngành học với 18 chuyên ngành. Phòng đã tổ chức, phối hợp với các Khoa xây dựng các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học … cho các ngành học theo đúng các yêu cầu và quy định của Bộ GDĐT.

        Thực hiện yêu cầu của Bộ, năm học 2009-2010, chuyển đổi 6 ngành học sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Công nghệ thông tin, Môi trường, Công nghệ SH, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Ngôn ngữ Anh). Đã tham mưu BGH trong việc xây dựng kế hoạch và lập lộ trình chuyển qua đào tạo theo hệ thống tín chỉ, hướng dẫn và phối hợp các Khoa trong việc;

        Hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ,

        Hoàn thành đề cương chi tiết môn học các ngành đào tạo,

        Theo dõi kế hoạch và tiến độ biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy (Tiến hành theo từng học kỳ)

        Tổ chức mời chuyên viên nói chuyện, tìm hiểu về học chế tín chỉ, tập huấn quy chế đào tạo, phương pháp giảng dạy…cho cán bộ, GV toàn trường,

        Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo cho phù hợp với việc quản lý 2 học chế song song (Niên chế và tín chỉ)

        Cùng với những thành tựu đạt được, trong năm học 2008-2009 Phòng được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen “có thành tích góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương”, được Nhà trường khen thưởng 14 lần cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

        Từ những ngày đầu thành lập, Phòng chỉ có 1 thạc sĩ, 4 cử nhân, qua thời gian phát triển, với chính sách khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ, đến nay Phòng đã có 4 thạc sĩ, 6 cử nhân (trong đó 5 cán bộ hiện đang học cao học). Những năm đầu thành lập, đội ngũ cán bộ của Phòng chưa có Đảng viên thì đến nay đã có 3 cán bộ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Một số cán bộ ngoài công việc chuyên trách của phòng còn tham gia giảng dạy ở các chuyên ngành khác nhau phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

        5. Danh sách cán bộ

1 Đặng Thị Tú Phó trưởng phòng
2 Đoàn Thị Kim Dung Phó trưởng phòng
3 Vũ Hồng Trinh Chuyên viên
4 Hàn Viết Tín Chuyên viên
5 Trương Thị Minh Phương Chuyên viên
6 Trịnh Thanh Kiều Chuyên viên

Điện thoại liên lạc: 0633.520092

Email: phongdaotao_nckh@yersin.edu.vn

Đăng ký tư vấn