https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu ngành Công nghệ Sinh học

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 814

Công nghệ Sinh học là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam và thế giới. Không chỉ phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, y dược, thực phẩm, môi trường…

 

MÃ TRƯỜNG: DYD

MÃ NGÀNH: D420201

TỔ HỢP XÉT TUYỂN:

A00, A01, B00, D01

 

 

- Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên sẽ được lĩnh hội những kiến thức:

+ Nguyên lý của các quá trình công nghệ sử dụng các hệ thống sinh học ứng dụng vào sản xuất công nghiệp tạo ra các sản phẩm trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, y học, bảo vệ môi trường…

+ Sinh học đại cương, sinh học thực nghiệm, sinh học phân tử và các ngành khoa học có liên quan đến hệ thống sinh học và công nghệ sinh học. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng thực hành, phương pháp phân tích và xử lýtrong phòng thí nghiệm, ngoài thực địa và trong thực tiễn sản xuất. Đồng thời, cũng cung cấp cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn các kết quả tiếp thu được trong quá trình nghiên cứu và học tập.

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên liên kết với các công ty, đơn vị sản xuất có liên quan giúp sinh viên sớm tiếp xúc với thực tế. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp, sinh viên không còn bỡ ngỡ trước môi trường làm việc thực tế năng động và nhiều biến đổi.

 

 

- Sau 4 năm, cử nhân Công nghệ sinh học do trường Đại học Yersin Đà Lạt đào tạo có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực:

+ Làm việc trong các cơ sở sản xuất có ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống, kinh tế, xã hội…;

+ Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, sinh học thực nghiệm ở các cơ sở nghiên cứu và sản xuất, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước;

+ Giảng dạy công nghệ sinh học và một số bộ môn sinh học thực nghiệm ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường trung học phổ thông;

 

 

+ Làm việc ở các cơ quan quản lý bộ, ngành và địa phương có liên quan đến công nghệ sinh học và sinh học hoặc các ngành kinh tế xã hội có liên quan;

+ Làm các công việc kỹ thuật, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp, vi sinh , thực phẩm, y học, bảo vệ môi trường, khoa học hình sự…

+ Tư vấn, tiếp thị cho các đơn vị thương mại, dịch vụ hoạt động trong các lãnh vực công – nông – lâm – ngư nghiệp, y dược…]

 

 

Đăng ký tư vấn