https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giá trị hình mẫu của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt: Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 589

Đẩy mạnh việc xây dựng “ Hình mẫu sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt thời kỳ mới”, tạo dựng lớp trẻ vừa có kỹ năng chuyên môn, vừa có hoài bão, lý tưởng, có ý chí phấn đấu lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước.

 

      Để đẩy mạnh việc xây dựng “ Hình mẫu sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt thời kỳ mới”, tạo dựng lớp trẻ vừa có kỹ năng chuyên môn, vừa có hoài bão, lý tưởng, có ý chí phấn đấu lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước. Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt phải luôn hướng tới mục tiêu có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”.

      Vậy “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” là gì?

      1. “Tâm trong”

      Là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Sinh viên có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước.

      Những phẩm chất của sinh viên có “Tâm trong” có thể kể đến như: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính...

      2. “Trí sáng”

      Là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Sinh viên có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ theo phương châm “Học suốt đời – Thực học – Thực tài”, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      Sinh viên có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...

      3. “Hoài bão lớn”

      Là nói về lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng. Sinh viên có “Hoài bão lớn” là người có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước.

       “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...

 

Trần Võ Di Linh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

 

 

 

Đăng ký tư vấn