https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội năm 2011

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 59

Nhằm trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên, qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời tạo nguồn cán bộ Đoàn, Hội, chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Đoàn, Hội của các Khoa, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức lớp tập huấn cho 62 cán bộ Đoàn, Hội của trường năm 2011.

Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, chi hội; hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn; Kỹ năng sinh hoạt tập thể; Kỹ năng truyền tin, mật thư, lều trại; phương pháp công tác thanh niên… Các cán bộ Đoàn, Hội tham gia lớp tập huấn đã được chia thành các nhóm nhỏ để tập luyện, trao đổi kỹ năng trong 2 ngày (Từ ngày 19.03 đến 20.03.2011).

Thông qua lớp tập huấn, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt hi vọng sẽ giúp cho mỗi cán bộ Đoàn, Hội sẽ chủ động đề ra kế hoạch hoạt động cho chi đoàn, chi hội, Đoàn khoa, Liên chi hội và điều hành được hoạt động của chi đoàn, chi hội, Đoàn khoa, Liên chi hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt ngày càng vững mạnh.

 

Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đoàn trường

Đăng ký tư vấn