https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013 (Áp dụng cho đối tượng thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 141

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng 2 và 3 theo số điểm đã công bố ở trên


ĐIỂM  TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 – NGUYỆN VỌNG 1

 (Áp dụng cho đối tượng thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ)

I.            KHỐI A , A1: Điểm trúng tuyển: 12 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

12

11,5

11

10,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

11

10,5

10

9,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

10

9,5

9

8,5

II.         KHỐI D1: Điểm trúng tuyển: 12,5 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

12,5

12

11,5

11

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

11,5

11

10,5

10

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

10,5

10

9,5

9

III.       KHỐI B:  Điểm trúng tuyển: 13 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

13

12,5

12

11,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

12

11,5

11

10,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

11

10,5

10

9,5

IV.        KHỐI H, V: Điểm trúng tuyển: 11 (KV3)
                      (- Khối V: môn Vẽ nhân hệ số 2
                       - Khối H: môn Vẽ trang trí màu nhân hệ số 2)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

11

10,5

10

9,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

10

9,5

9

8,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

9

8,5

8

7,5

 

ĐIỂM  TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2013 – NGUYỆN VỌNG 1

(Áp dụng cho đối tượng thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ)

I. KHỐI A, A1, D1: Điểm trúng tuyển 9 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

9

8,5

8

7,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

8

7,5

7

6,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

7

6,5

6

5,5

 II. KHỐI B:  Điểm trúng tuyển : 10 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

10

9,5

9

8,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

9

8,5

8

7,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

8

7,5

7

     6,5

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng 2 và 3 theo số điểm đã công bố ở trên

Đăng ký tư vấn