https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Đề xuất nhiều chính sách ưu tiên cán bộ Đoàn, Hội là HSSV

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 77

 

(GD&TĐ)- Cán bộ Đoàn, Hội là sinh viên, học sinh được hỗ trợ bằng 20% đến 50% mức lương tối thiểu; được ưu tiên cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện; được ưu tiên xét cấp học bổng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thêm về điều kiện làm việc, học tập theo khả năng, tình hình thực tế của từng trường...

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Quyết định về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi.

Cụ thể, UVBCH Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên VNm, Trung ương Hội Sinh viên VN, Bí thư Đoàn các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ, CĐ nghề, TCCN, trung cấp nghề, dự bị ĐH, THPT, PTDTNT và TTGDTX được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Hội liên hiệp Thanh niên các cơ sở GD trên được hỗ trợ bằng 30% mức lương tối thiểu; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên, Bí thư Liên chi đoàn (đối với Liên chi đoàn có từ 1000 HSSV trở lên) được hỗ trợ bằng 20% mức lương tối thiểu. 

Ngoài ra, cán bộ Đoàn, Hội còn được tạo điều kiện, bố trí thời gian, cấp công tác phí, lưu trú khi tham gia hoạt động do Đoàn, Hội; được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá nếu có hoàn cảnh khó khăn; được hưởng phúc lợi xã hội như cán bộ quản lý tương đương và được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức, viên chức được ưu tiên cộng điểm.

Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn từ cấp cơ sở trở lên đủ tiêu chuẩn được đưa vào quy hoạch, đào tạo các chức danh lãnh đạo cùng cấp của nhà trường. Nhà trường có trách nhiệm luân chuyển và bố trí cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt hoàn thành nhiệm vụ, hết tuổi công tác Đoàn, Hội sang vị trí tương đương phù hợp với chuyên môn, có khả năng phát triển. Bố trí công việc phù hợp đối với cán bộ chuyên trách Đoàn, Hội khi hết tuổi làm cán bộ Đoàn, Hội.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên và các đối tượng khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội; quy định về cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội trong các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ, CĐ nghề, TCCN, trung cấp nghề, dự bị ĐH, THPT, PTDTNT và TTGDTX...

Lập Phương

Theo Giáo dục và Thời đại

 

Đăng ký tư vấn