https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Danh mục bài báo đăng trên số 10 (8/2015)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 574

Mời xem chi tiết tại các file đính kèm

* Phạm Hồng Phi

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Nguyễn Thanh Sơn

Phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội tại các trường đại học Việt Nam (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trịnh Thị Hà

Các yếu tố thuộc chất lượng đào tạo ảnh hưởng lên sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Mai Danh Đạt

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ xe khách Thành Bưởi – Đà Lạt (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Thị Mỹ Trang & Trần Thị Thanh Hương

 Xử lý chất thải đô thị bằng quá trình thiếu khí – hiếu khí sử dụng giá thể sợi day (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Thị Hạnh

Sơn Nam – Một đời Sống và Viết (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Trần Ngọc Thạch Vân

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

* Sưu tầm

Người Nữ tướng – Phó Tư lệnh (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

 

Đăng ký tư vấn