https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Cuộc thi Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 476

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về lịch sử, truyền thống anh hùng của quân và dân ta, của lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

- Khố giấy sử dụng có kích thước không quá khổ giấy A4.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

- Bài thi tránh dài dòng, thiết kế cồng kềnh… gây lãng phí.

- Nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

Những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo được đăng tải trên các báo: Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ cuối tháng 8/2011.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn trường.

IV. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời hạn

- Bắt đầu nhận bài:     từ ngày 15/9/2011;

- Hạn cuối nhận bài:   17h00 ngày 28/9/2011.

2. Nơi nhận bài dự thi

Văn phòng Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

V. CÂU HỎI CUỘC THI

Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết về ngày truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển; những bến, bãi của đường Hồ Chí Minh mà lịch sử đã ghi nhận, đó là những bến, bãi nào, ở đâu?

Câu hỏi 2: Ý nghĩa, tầm quan trọng của đường Hồ Chí Minh trên biển đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Câu hỏi 3: Những thành tích cơ bản của Đoàn tàu không số trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước?

Câu hỏi 4: Hãy cho biết về người thuyền trưởng của Đoàn tàu không số đã được đặt tên cho một hòn đảo của nước ta hiện nay? Hãy nêu một trong những chiến công của thuyền trưởng đó?

Câu hỏi 5: Bạn có suy nghĩ gì về những con người, những chiến công và con đường huyền thoại trên biển mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh? (bài viết không quá 2000 từ).

 

TS

Đăng ký tư vấn