https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Cơ sở vật chất khu thực hành nghề Du lịch Nhà hàng - Khách sạn

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 763

Khu thực hành nghề Du lịch Nhà hàng - Khách sạn có cơ sở vật chất tương đương với khách sạn, nhà hàng lớn nên học viên có đầy đủ trang thiết bị để học tập và thực hành

 

 Phòng thực hành Bàn

 Phòng thực hành Bar

 Phòng thực hành Buồng

 Phòng thực hành Bàn

 Phòng thực hành Bar

 Phòng thực hành Buồng

 Phòng thực hành Bàn

 Phòng thực hành Lễ tân

 Phòng thực hành Bàn

  Phòng thực hành Bàn

  Phòng thực hành Bar

  Phòng thực hành Buồng

 Phòng thực hành Lễ tân 

  Phòng thực hành Lễ tân

  Phòng thực hành Buồng

  Phòng thực hành Bàn

  Phòng thực hành Buồng - Phòng

 Thực hành Bếp 

 Thực hành tỉa rau củ quả

 Thực hành Bếp

 Phòng thực hành Buồng - Phòng

 Phòng thực hành Bar

 Thực hành tỉa rau củ quả

 

 Phòng thực hành Buồng - Phòng

 

Đăng ký tư vấn