https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

CN. Huỳnh Thị Thảo Trang & ThS. Phan Hoàng Minh Huy: Nghiên cứu loại bỏ ion Cu2+ trong nước thải bằng Sargassum mcclurei

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 76

Sau khi được xử lý bằng VLHPSH ngưỡng nồng độ Cu2+ ban đầu từ 21,57mg/L chỉ còn lại 2mg/L đạt QCVN 24:2009 (xả thải loại B). Ngoài ra sau khi VLHPSH được giải hấp thì khả năng tái sử dụng vật liệu cũng khá cao (78,55%).

 

 Sargassum mcclurei là một loại tảo phổ biến ở ven biển Việt Nam, tập trung chủ yếu ở vùng biển Nha Trang. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng sinh khối tảo Sargassum mcclurei đã qua xử lý tạo thành một loại vật liệu hấp phụ sinh học  (VLHPSH) dùng để xử lý ion Cu2+ trong nước thải. Việc sử dụng loại VLHPSH này để xử lý các loại ion kim loại nặng mang tính thân thiện với môi trường, không tốn kém nhiều hóa chất và không gây tái ô nhiễm. Sau khi được xử lý bằng VLHPSH ngưỡng nồng độ Cu2+ ban đầu từ 21,57mg/L chỉ còn lại 2mg/L đạt QCVN 24:2009 (xả thải loại B). Ngoài ra sau khi VLHPSH được giải hấp thì khả năng tái sử dụng vật liệu cũng khá cao (78,55%).

 

Chi tiết: Nghiên cứu loại bỏ ion Cu2+ trong nước thải bằng Sargassum mcclurei

Đăng ký tư vấn