https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

CN. Dương Thanh Mừng: Vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung đối với sự phát triển Phật giáo Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 156

Bài viết này xin được tập trung đi sâu phân tích và trình bày một số nét cơ bản về vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Trung đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam

 

    Phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung diễn ra vào những thập niên đầu của thế kỉ XX là một trong những hiện tượng nổi bật trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Bằng nhiều hoạt động quan trọng, phong trào đã tạo ra những bước ngoặt mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong những thập kỉ tiếp theo. Bài viết này xin được tập trung đi sâu phân tích và trình bày một số nét cơ bản về vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Trung đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Qua đó góp phần bổ cứu nguồn tư liệu nhằm làm phong phú thêm đặc điểm của lịch sử tư tưởng dân tộc diễn ra vào thế kỉ XX.

    Xem chi tiết CN. Dương Thanh Mừng: Vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung đối với sự phát triển Phật giáo Việt Nam

Đăng ký tư vấn