https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

CN. Đặng Hạ, ThS. Đào Vĩnh Lộc: Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ Swim-Bed

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 246

Kết quả này cho thấy công nghệ Swim-bed có tính khả thi cao khi xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Lạt.

      Công nghệ Swim-bed xử lý nước thải sinh hoạt có nhiều ưu điểm nổi bậc so với các công nghệ trước đây. Nghiên cứu này thiết lập mô hình Swim-bed quy mô phòng thí nghiệm để xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Lạt. Các thông số vận hành như thời gian lưu nước (HRT) là 6,5-10 giờ, pH là 6,5-8 và nồng độ oxy hòa tan (DO) là 2-3 mg/l. Qua 90 ngày nghiên cứu với các tải trọng hữu cơ (OLR) là 0,5, 1,0 và 1,5 kg/m3.ngày, cho thấy hiệu suất xử lý COD, Nitơ và Photpho tương đối cao. Với COD lần lượt đạt 80,1%, 75,7% và 74,1%, với Nitơ lần lượt là 88,69%, 50,3% và 47,7% và 50,2%, 55,58% và 52,1% là hiệu suất xử lý Photpho qua các OLR. Kết quả này cho thấy công nghệ Swim-bed có tính khả thi cao khi xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Lạt.

        Chi tiết:  Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ Swim-Bed

Đăng ký tư vấn