https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Báo cáo của BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh lần thứ I

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 832

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI HỘI CCB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT TẠI ĐẠI HỘI LẦN I

 

Chủ đề:          Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trung thành - đoàn kết - gương mẫu, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt ổn định, phát triển bền vững.

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY (09.07.2011 - 2.2012)

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập trong tình hình trên cả nước toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, toàn Đảng và toàn dân tỉnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ IX

2. Hội hoạt động trong môi trường giáo dục dân lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, Nhiệm vụ trọng tâm của trường là "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", tiếp tục thể chế hóa đường lối của Đảng về xã hội hóa giáo dục theo sự lãnh đạo của Bộ giáo dục và đào tạo

3. Nhiệm vụ của Hội trong thời gian qua là: xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của Hội trong việc phối hợp với các Đoàn thể, đơn vị để xây dựng nhà trường ổn định, phát triển đúng với chủ trương của Đảng, nhà nước, Bộ giáo dục và đào tạo về giáo dục và đào tạo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn nhà trường

            - Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là: tham gia xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng chính quyền và giữ gìn an ninh chính trị, an toàn nhà trường. Mỗi hội viên trong cương vị của mình luôn luôn ý thức phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            - Trong nhiệm kỳ II hiện nay của Đảng bộ nhà trường có 02 hội viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ: 01 đồng chí là bí thư, 01 đồng chí là chủ nhiệm Ban kiểm tra. Với trách nhiệm cao, ở mọi lúc, mọi nơi các đồng chí đều nhanh nhạy, thẳng thắn, đúng đắn trong việc đấu tranh, phê và tự phê để bảo vệ cái đúng, cái tốt, chỉ ra những biểu hiện sai trái, góp phần đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trường Đại học Yersin Đà Lạt trong sạch, vững mạnh.

            - Trong Ban đảm bảo an ninh trường học của nhà trường có 03 đồng chí: 01 đồng chí là trưởng ban, 01 đồng chí là Ủy viên thường trực và 01 đồng chí là ủy viên. Bằng kinh nghiệm, trí tuệ, đạo đức, phẩm chất chính trị đúng đắn, các đồng chí luôn luôn góp sức mình trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn nhà trường.

2. Tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động đoàn thể của nhà trường.

            - Ngay sau khi thành lập Ban chấp hành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên trên cương vị công tác được lãnh đạo nhà trường giao. Những lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cụ thể mà các hội viên tham gia là: Công tác Đảng cấp Đảng ủy, chi bộ, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra pháp chế, công tác sinh viên, y tế, bảo vệ cơ quan, Công Đoàn ... Mỗi hội viên trên cương vị của mình đã góp phần thực hiện tốt các mảng công tác của nhà trường.

            - Hội đã phối hợp với Công Đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức sinh hoạt lồng ghép giáo dục truyền thống thông qua kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/2/2011. Một số hội viên trực tiếp thực hiện việc giáo dục quốc phòng, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động khác của sinh viên mang tính toàn quốc và địa phương Lâm Đồng. Các hoạt động của công Đoàn như làm xanh, sạch đẹp khuôn viên nhà trường, thi đấu thể thao... đều được các hội viện tham gia tích cực.

            - Trong công tác giữ gìn trật tự của cơ quan, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban đảm bảo an ninh nhà trường, đội bảo vệ để xây dựng và thực hiện tốt công tác. Các hội viên khi làm nhiệm vụ đều gương mẫu, có trách nhiệm cao.

            - Thực hiện chỉ thị của Ban bí thư Trung Ương Đảng và Tỉnh ủy, các hội viên, đặc biệt là những hội viên là Đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động nơi cư trú, tham gia bảo vệ khu phố an toàn. Vì vậy cuối năm 2011 co 100% gia đình CCB được công nhận " Gia đình văn hóa", các hội viên là Đảng viên đều được chi bộ nơi cư trú đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

3. Chăm lo đời sống tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CCB, xây dựng quỹ hội

            - Trong sinh hoạt định kỳ và trong các tình huống cụ thể của đời sống mỗi hội viên đều ý thức động viên lẫn nhau về mặt tinh thần. Ban chấp hành luôn luôn chú ý bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong cơ quan.

            - Để hoạt động và thực hiện công tác tình nghĩa, Hội đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí của nhà trường, đã tự góp kinh phí xây dựng quỹ của Hội. Tuy quỹ của Hội còn rất khiêm tốn nhưng cũng đảm bảo cho hoạt động của Hội.

4. Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh

            - Là một Hội mới thành lập, cho nên Ban chấp hành Hội và các hội viên luôn luôn có ý thức cao xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Những buổi sinh hoạt Hội đều bàn bạc, nhắc nhở nhau phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết gương mẫu trong công tác, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng.

            - Từ khi thành lập Hội đến nay, các sinh hoạt định kỳ của Hội luôn luôn được tiến hành. Mỗi hội viên đều có ý thức cao trong việc xây dựng hội trong sạch, vững mạnh.

            - Trong năm 2011 Hội có 1 hội viên được Đảng ủy cấp giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các Đảng viên còn lại (04 đồng chí) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các hội viên là quần chúng (02 đồng chí) đều được Ban thi đua nhà trường xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Những hạn chế của Hội

            - Trong công tác của Hội khi thành lập có đề ra nhiệm vụ phối hợp với Công đoàn, đoàn thanh niên để làm công tác từ thiện ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh Lâm Đồng  nhưng chưa làm được tuy có lý do khách quan là thời gian thành lập Hội đến nay mới được 7 tháng nhưng đây là việc cần làm vì nó mang ý nghĩa xã hội sâu sắc và tích cực.

            - Việc xây dựng quỹ của Hội còn rất hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến một số hoạt động của Hội trong công tác động viên các hội viên xây dựng kinh tế gia đình.

6. Đánh giá chung

            - Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt tuy mới thành lập nhưng đã có những hoạt động cụ thể hiệu quả, góp phần xây dựng nhà trường. Đặc biệt trong công tác Đảng, công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an toàn cơ quan Hội đã có những tác động tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và bảo vệ an toàn cơ quan

            -  Các hội viên trong cương vị của mình đã hoàn thành tốt nhiệm vu được giao, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011.

            - Hội đã bước đầu phối hợp công tác với Công đoàn, đoàn thanh niên, mặc dù sự phối hợp công tác chưa được nhiều nhưng đó là tiền đề ban đầu cho sự phối hợp công tác trong nhiệm kỳ tới.

            - Bên cạnh những mặt đạt được hoạt động của Hội trong thời gian qua cũng còn rất khiêm tốn, chưa có những hoạt động phong trào nào có tác động sâu rộng trong toàn thể cán bộ giảng viên nhân viên nhà trường.

            - Nhìn chung trong thời gian qua Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt đã có những hoạt động cụ thể tích cực. Những hoạt động của Hội đều đúng với chủ trương của Đảng các cấp và điều lệ Hội CCB Việt Nam.

 

PHẦN THỨ 2

PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

I. Phương hướng chung

            - Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành đoàn kết gương mẫu, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt ổn định phát triển bền vững

 

II. Những nhiệm vụ trọng tâm

            - Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn nhà trường.

            - Nâng cao cảnh giác với âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, kịp thời đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc sự thật, các hành vi sai trái vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, pháp luật của nhà nước và điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường

            - Phối hợp với Công đoàn cơ sở tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường như thực hiện phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế dân chủ cơ quan góp phần làm trong sạch nội bộ.

            - Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường để giáo dục truyền thống cho sinh viên, học sinh.

            - Giao trách nhiệm cho mỗi hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, chính quyền và Công đoàn phân công thực hiện.

            - Quan tâm động viên các hội viên trong công tác và đời sống xã hội, gia đình.

            - Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, giữ vững và phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” của mỗi hội viên. Giáo dục ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong công tác và đời sống xã hội, gia đình của mỗi hội viên.

III. Chỉ tiêu thực hiện hàng năm

            - 100% hội viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo sự chỉ đạo của cấp Ủy và của Hội CCB các cấp.

            - 100% hội viên thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

            - Hàng năm xây dựng 100% hội viên đạt danh hiệu “ Hội CCB gương mẫu”, 100% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình CCB văn hóa”, Hội đạt danh hiệu “Hội trong sạch vững mạnh”

            - Xây dựng quỹ Hội đạt bình quân 400.000đ/hội viên/năm

            - Hàng năm Hội phối hợp với Đoàn thanh niên để giáo dục truyền thống Cách Mạng, truyền thống yêu nước cho Đoàn viên, thanh niên nhà trường.

            - Hàng năm Hội đều phát động thi đua, sơ kết, tổng kết, thi đua đúng quy định.

            - Thực hiện đúng và nghiêm túc chương trình công tác hàng năm.

IV. Giải pháp thực hiện

            - Xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên.

            - Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Hội cấp trên và Đảng ủy nhà trường

            - Quan hệ chặt chẽ và đúng nguyên tắc trong sự phối hợp công tác với các Đoàn thể trong nhà trường

            - Mỗi hoạt động phải có kế hoạch và giao cụ thể cho từng hội viên

            - Mọi hoạt động của Hội, việc thực hiện nhiệm vụ của các hội viên sẽ được giám sát chặt chẽ, kết thúc thực hiện sẽ được đánh giá và rút kinh nghiệm

            - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt nguyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, góp phần xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt ổn định, phát triển bền vững.

 

                                                BCH Lâm thời Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt.

                                                                                    Chủ tịch

 

                                                                                    (Đã ký)

                                                                                Lê Văn Sơn

Đăng ký tư vấn