https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Về bác sĩ Alexandre Yersin

TRANG CHỦ Về bác sĩ Alexandre Yersin

Một số hình ảnh về Bác sĩ Alexandre Yersin

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 3711

Quyết định chọn tên là trường Đại học Yersin Đà Lạt, những nhà sáng lập tỏ lòng tôn vinh một nhà bác học người Pháp mà tên tuổi, sự nghiệp đã gắn liền với vùng đất Đông Dương và Việt Nam đó là Alexandre John Emile Yersin.

 

Một số hình ảnh về Bác sĩ Alexandre Yersin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký tư vấn