https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2022

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Mầm non liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (hệ vừa làm vừa học) năm 2014

Ngày đăng 16/03/2014 | Lượt xem: 738

Trường Đại học Yersin Đà Lạt chuẩn bị tuyển sinh lớp Đại học Mầm non liên thông từ CĐ lên ĐH (hệ vừa làm vừa học) năm 2014.Lịch ôn & thi cụ thể như sau: Lịch ôn: ngày 19 & 20/4/2014 (buổi sáng bắt đầu từ: 7h00); Lịch thi: ngày 26 & 27/4/2014.

     Trường Đại học Yersin Đà Lạt chuẩn bị tuyển sinh lớp Đại học Mầm non liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (hệ vừa làm vừa học) năm 2014.

     Lịch ôn & thi cụ thể như sau:

     – Lịch ôn: ngày 19 & 20/04/2014 (buổi sáng bắt đầu từ: 7h00);

     – Lịch thi: ngày 26 & 27/04/2014.

     Mọi chi tiết liên hệ:

     Trường Đại học Yersin Đà Lạt

     Trung tâm Đào tạo thường xuyên

     01 Tôn Thất Tùng, phường 8, Đà Lạt

     Điện thoại: 0633. 521771

Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Đăng ký tư vấn