https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2023

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2023

Chương trình đào tạo các ngành học

Ngày đăng 05/09/2018 | Lượt xem: 1565

Mời quý vị tham khảo chương trình đào tạo các ngành học của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại đây.

1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học - chuyên ngành Công nghệ sinh học thực vật - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học - chuyên ngành Công nghệ sinh học vi sinh - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

3. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

4. Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

5. Chương trình đào tạo ngành Dược học - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

6. Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

7. Chương trình đào tạo ngành Môi trường - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

8. Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

9. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

10. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - chuyên ngành Quản trị lữ hành - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

11. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 15.

Xem TẠI ĐÂY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn