QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình chuyển ngành sinh viên

Mời các bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình chuyển ngành sinh viên.

 

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu nộp Đơn xin chuyển ngành cho Khoa đào tạo.

Tải mẫu Đơn xin chuyển ngành học TẠI ĐÂY.

Bước 2: Sinh viên xin xác nhận của Lãnh đạo Khoa xin chuyển đến và chuyển đi.

Bước 3: Nộp Đơn xin chuyển ngành cho Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh.

Bước 4: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn Quyết định trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.

Bước 5: Ban Giám hiệu phê duyệt Quyết định chuyển ngành học.

Bước 6: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh Công bố Quyết định cho sinh viên, các Phòng, Khoa liên quan và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải quy trình đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn