Tin Tức

TRANG CHỦ Tin Tức
Tin Tức

Lớp tiếng Nhật đặc biệt

Ngoại ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Ngày nay, sinh viên tốt nghiệp ra trường với một ngoại ngữ chưa đủ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Giới thiệu khoa Ngoại ngữ

Hội Thảo Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội Thảo Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương Về Nghiên Cứu Giảng Dạy Tiếng Pháp

Phiên Họp Lần 2 Hội Đồng Khoa Học Hội Thảo Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương Về Nghiên Cứu Giảng Dạy Tiếng Pháp

Đảng ủy tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời gian qua, trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn quan tâm đến việc phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong sinh viên.

Thông báo số 1 về cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ

Ngày 24 tháng 11 năm 2009, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã triển khai Kế hoạch cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác Hồ

Cuộc thi ảnh môi trường chủ đề Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí

Nhằm nâng cao nhận thức cho giảng viên, sinh viên trong hoạt động giữ gìn và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng,

Kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010”

Kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010”

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn