Phương thức xét tuyển 2024

CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT NHƯ SAU:

Sử dụng 04 phương thức tuyển sinh:

  • Phương thức 01: Xét tuyển học bạ bậc THPT.
  • Phương thức 02: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
  • Phương thức 03: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM hoặc đơn vị khác tổ chức.
  • Phương thức 04: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

1. Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THPT – Mã 200

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  • Đạt điểm học bạ theo từng hình thức như sau (thí sinh lựa chọn hình thức phù hợp):

* HB1: Sử dụng điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 18.0đ trở lên. Công thức tính như sau:

(ĐTB HK1 năm lớp 11 + ĐTB HK2 năm lớp 11 + ĐTB HK1 năm lớp 12) >= 18.0đ

* HB2: ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên.

* HB3: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18.0đ trở lên. Trong đó, ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đạt 12.0đ trở lên (đối với khối V00, H01).

Ví dụ: Thí sinh xét tuyển ngành Công nghệ Thông tin khối A00 thì cách tính điểm như sau:

ĐTB môn Toán lớp 12 + ĐTB môn Lý lớp 12 + ĐTB môn Hóa lớp 12 >= 18.0đ

  • Ghi chú: Ngành Điều dưỡng xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; ngành Dược học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

b. Hồ sơ xét tuyển

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT Tải TẠI ĐÂY

2. Bản sao Học bạ THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu).

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024).

4. Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (nếu có).

2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 – Mã 100

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh 2024.

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 hoặc kỳ thi THPT quốc gia các năm trước.

– Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Yersin Đà Lạt quy định.

* Đối với ngành Điều dưỡng và Dược học: Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm tuyển sinh.

* Đối với ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất, Trường xét tuyển điểm thi môn vẽ tại các trường có tổ chức thi môn năng khiếu.

b. Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2024: Tải TẠI ĐÂY

– Bảng điểm gốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

– Bản sao Học bạ THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu).

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024).

– Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (nếu có).

– Lệ phí xét tuyển: 25,000đ/nguyện vọng

c. Thời gian xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM hoặc các trường đại học có tổ chức – Mã 402

Điểm xét tuyển là điểm quy đổi về thang điểm 30 từ tổng điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hoặc các trường đại học khác có tổ chức; có cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Điểm quy đổi đạt từ 15 điểm trở lên; ngành Điều dưỡng đạt từ 18đ trở lên và ngành Dược học đạt từ 20đ trở lên.

Ghi chú: Ngành Điều dưỡng xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; ngành Dược học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

b. Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển: Tải TẠI ĐÂY

– Bản sao Học bạ THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu).

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024).

– Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hoặc các trường đại học có tổ chức.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

c. Thời gian xét tuyển

  • Thời hạn đăng ký thi đánh giá năng lực: Theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hoặc các trường đại học có tổ chức.

4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Mã 301 và 303

– Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng 03 hình thức:

1) Đăng ký trực tiếp tại website https://xettuyen.yersin.edu.vn/tuyen-sinh (sau đó phải gửi hồ sơ theo đường bưu điện).

2) Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Truyền thông của Trường.

3) Nộp qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh).

Ghi chú: Lệ phí xét tuyển: 25,000đ/nguyện vọng (nộp khi nộp hồ sơ xét tuyển).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, TP. Đà Lạt

Hotline: 0981 30 91 900911 66 20 22

Website: https://yersin.edu.vn

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT