Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Dược học

Dược học

Ngày đăng |

Dược học

 

Như chúng ta biết, ngành Dược là ngành học kết hợp nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó cơ bản nhất là hóa học và sinh học - hai ngành trọng yếu mà người ta dùng kiến thức của nó để nghiên cứu và sản xuất ra các dược phẩm phục vụ cho sức khỏe con người, đồng thời đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trong công tác điều trị cho bệnh nhân.

Với xu thế phát triển của xã hội, nhu cầu nhân lực của ngành Dược rất lớn, vì vậy bạn hoàn toàn có thể dễ dàng xin việc tại các công ty cũng như doanh nghiệp với vị trí công việc mong muốn. Có thể nói, đây chính là cơ hội và cũng là thách thức cho những người muốn thể hiện bản lĩnh, tài năng và tâm huyết của mình.

Ngành Dược, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Sinh viên ngành Dược học của Trường Đại học Yersin Đà Lạt với nhiều cơ hội việc làm khi ra trường.

Hệ đại học: 24 ngành HOT