Trang Sinh viên

TRANG CHỦ Trang Sinh viên NHỊP SỐNG YERSINERS
NHỊP SỐNG YERSINERS

Sinh viên trường Đại học Yersin nhặt được của rơi, trả lại người mất

Đó là 2 em sinh viên Đỗ Thị Thùy Duyên và em Phan Trần Khắc Sử, cùng quê ở Đắc Lắc và hiện đang là sinh viên năm thứ 4, khoa du lịch khóa 5, trường Đại học Yersin, Đà Lạt.   

Sinh viên Đại học Yersin với hành động đẹp “Nhặt được của rơi, trả lại người mất”

Sinh viên khoa Kiến trúc dũng cảm bắt trộm tại khu nhà trọ

Gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh

Thông báo về việc tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 04

Ngày 01 tháng 07 năm 2011, trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 04

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2010 – 2011

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các khoa việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ I năm học 2010 – 2011

Kế hoạch thi tốt nghiệp đại học Yersin năm 2010 (K3 - Lần 2)

Kế hoạch thi tốt nghiệp đại học Yersin năm 2010 ( K3 - Lần 2 )

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2009 – 2010 của sinh viên Khóa 03, 04, 05, 06

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các khoa việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2009 – 2010 của sinh viên khóa 03, 04, 05, 06 và lớp Kiến trúc Khóa 02

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên tài năng, thanh lịch” lần thứ III, năm học 2009 – 2010

Thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.04.1975 – 30.04.2010), hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890 – 19.05.2010).

Đăng ký tư vấn