Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngày đăng 15/06/2020 |

Công nghệ thực phẩm

Hiểu một cách đơn giản thì Công nghệ thực phẩm là ngành chuyên về lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, vận hành dây chuyền sản xuất - bảo quản, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm hoặc dược phẩm, hóa học…

Ứng dụng của Công nghệ thực phẩm là vô cùng đa dạng, vì tất cả những gì liên quan đến đồ ăn thức uống, an toàn thực phẩm đều có thể ứng dụng kiến thức ngành học này.

Công nghệ thực phẩm là gì?

Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm trải nghiệm kiến thức ngành học của mình bằng các buổi thực hành, thí nghiệm.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Theo học Công nghệ thực phẩm, sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hóa học, sinh học

Hệ đại học: 24 ngành HOT