YersinUni và 10 ngành đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng
01/01/2021

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở giáo dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Qua đó, đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn nỗ lực nâng cao chất lượng để đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ đề ra.

Tính đến năm 2024, YersinUni đã đạt:

– Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

– Có 10 ngành đào tạo đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Dược học, Đông phương học, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ Công chúng, Quản trị du lịch – lữ hành.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

 

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao; tương ứng với sứ mạng đào tạo thế hệ trẻ trở thành những “Công dân toàn cầu”, có khả năng phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

Tin tức liên quan