Phiếu đăng ký xét tuyển và các mẫu đơn năm 2024
11/01/2024

I. CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT

Tải phiếu đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY

Mẫu này dùng chung cho 3 hình thức sau:

HB1: Sử dụng Điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 17.0đ trở lên.

HB2: ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên. Trong đó, ngành Điều dưỡng đạt từ học lực Khá trở lên; ngành Dược học đạt từ học lực Giỏi trở lên.

HB3: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 17.0đ trở lên. Trong đó, ngành Điều dưỡng đạt từ 19,5đ và học lực Khá trở lên; ngành Dược học đạt từ 24.0đ và học lực Giỏi; ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đạt 12.0đ trở lên (đối với khối V00, V01, H01) hoặc đặt từ 6.0đ trở lên (đối với khối H00).

2. Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Tải phiếu đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY

3. Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP. HCM hoặc các đơn vị khác tổ chức.

Tải phiếu đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY

4. Phiếu đăng ký xét tuyển hệ liên thông 2024

Tải phiếu đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY

5. Phiếu đăng ký xét tuyển hệ cao học 2024

Tải phiếu đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY

6. Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Văn bằng 2

Tải phiếu đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY

 

II. CÁC MẪU ĐƠN

  1. Đơn xin xét học bổng 2024

Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

  1. Đơn xin ở ký túc xá miễn phí 2024

Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

  1. Đơn xin tham gia chương trình đi Nhật Bản làm việc

Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

     

    LÝ DO LỰA CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

    Tin tức liên quan