News

10.06.2024
Sinh viên Yersin Uni được hòa mình và trải nghiệm môi trường giáo dục năng động, có tính ứng dụng cao. Sinh viên tốt nghiệp từ Yersin Uni sẵn sàng gặt hái thành công, thay đổi tương lai.