Thành viên của

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 Liên Hệ

HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRANG CHỦ HỢP TÁC QUỐC TẾ TIN TỨC & SỰ KIỆN
1501/2018

Tạo cơ hội cho sinh viên xuất khẩu lao động miễn phí

Đó là chương trình đưa sinh viên đi làm việc ở Nhật Bản do Trường Đại học Yersin Đà Lạt hợp tác với Trung tâm phát triển nguồn nhân lực châu Á và Sở Nghiên cứu học thuật cao đẳng quốc tế Tokyo - Nhật Bản đã được triển khai hơn 8 năm nay.