https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 22/11/2010 | Lượt xem: 1047

Ý kiến chỉ đao của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các trường đại học, cao đẳng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Số: 275/TB-VPCP                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đao của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các trường đại học, cao đẳng

           Ngày 01 tháng 9 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các trường đại học, cao đẳng do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành; đại biểu các trường đại học, học viện, trường cao đẳng. Sau khi nghe Bộ giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các trường đại học, cao đẳng; ý kiến tham luận của các đại biểu về dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo sau:

         1. Về căn bản, Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các trường đại học, cao đẳng đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện các kết quả đạt được, các hạn chế yếu kém trên tất cả các mặt hoạt động của giáo dục đại học trong năm học vừa qua.

Download Ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Đăng ký tư vấn