https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TRANG CHỦ Trang Sinh viên VIỆC LÀM SINH VIÊN
VIỆC LÀM SINH VIÊN
Ngày đăng 14/08/2013

Thông báo tuyển dụng Điều tra viên

Công ty Phân tích thời gian thực thông báo tuyển dụng điều tra viên về các lĩnh vực Kinh tế, Xã hội, Môi trường và Y tế.Đăng ký tham gia online trên trang Web: www.rtanalytics.vn/int.html.

Công ty Phân tích thời gian thực thông báo tuyển dụng điều tra viên về các lĩnh vực Kinh tế, Xã hội, Môi trường và Y tế.
Đăng ký tham gia online trên trang Web: www.rtanalytics.vn/int.html.

Địa chỉ liên hệ:

Lê Đặng Trung

Executive Director

Real-Time Analytics Company

Add: 58 Huynh Khuong Ninh, Da Kao, District 1, HCM

Tel:  +84 8 6684 4030 | Mobile: 0979.344.227

Email: tle@rtanalytics.vn | Website: www.rtanalytics.vn

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn