HỌC BỔNG SINH VIÊN

TRANG CHỦ Trang Sinh viên HỌC BỔNG SINH VIÊN
HỌC BỔNG SINH VIÊN
Ngày đăng 01/10/2013

Chương trình học bổng Eiffel của Bộ Ngoại giao Pháp, năm học 2014-2015

Bạn có thể tìm thấy hồ sơ này bằng cách nhấp vào đường link: http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

      Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo đến các giảng viên và sinh viên chương trình học bổng Eiffel xuất sắc của Bộ Ngoại giao Pháp trong năm học 2014-2015 đã chính thức bắt đầu nhận hồ sơ. Chương trình dành cho 2 bậc học Thạc sỹ và tiến sỹ

      Tất cả các thông tin về việc nộp hồ sơ trực tuyến là từ hôm nay trên trang web của Campus France tại địa chỉ sau: http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

      Bạn sẽ tìm thấy:Tập tin giới thiệu chương trình Eiffel

       Tập tin hồ sơ học bổng để tải về gồm hồ sơ bậc học Thạc sỹ và hồ sơ bậc học Tiến sỹ, kèm theo hướng dẫn sử dụng.

      Quan trọng: Bạn có thể tìm thấy hồ sơ này bằng cách nhấp vào đường link: http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

      Chúng tôi khuyên bạn nên đọc tất cả các thông tin và cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình học bổng Eiffel xuất sắc.

Thông tin liên lạc :

Campus France - Chương trình Eiffel

28 rue de la Grange-aux-Belles

75010 Paris

Email. : Eiffel@campusfrance.org

      Nếu bạn muốn nhận tin nhắn từ danh sách Eiffel, bạn có thể đăng ký tại trang sau: http://www.campusfrance.org/fr/formulaire/listes-de-diffusion

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn