https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

NHỊP SỐNG YERSINERS

TRANG CHỦ Trang Sinh viên NHỊP SỐNG YERSINERS
NHỊP SỐNG YERSINERS
Ngày đăng 08/05/2020

Cuộc thi trực tuyến Sinh viên Đại học Yersin với kiến thức pháp luật

Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như giáo dục thường xuyên các kiến thức và quy định pháp luật của Nhà nước phù hợp với trình độ sinh viên, Phòng Công tác sinh viên - Phụ huynh phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi trực tuyến “Sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt với kiến thức pháp luật”.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm giáo dục thường xuyên và kịp thời các kiến thức và quy định pháp luật của Nhà nước phù hợp với trình độ sinh viên;

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đa dạng các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp cho sinh viên trong nhà trường;

- Giúp sinh viên hiểu luật, tôn trọng và thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ;

- Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy xâm nhập học đường, thực hiện môi trường giáo dục không ma túy;

- Giúp sinh viên hiểu rõ và chấp hành tốt về Luật An ninh mạng hiện nay;

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020).

2. Yêu cầu

- Ban Tổ chức có kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi;

- Bộ phận Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai nội dung tới các các đơn vị để cuộc thi được tiến hành đúng kế hoạch, có tác dụng giáo dục tốt cho sinh viên nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC THAM GIA

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

2. Cách thức tham gia cuộc thi:

Bước 1: thí sinh truy cập vào website của cuộc thi: https://forms.gle/EsXW2G4zckV5zK11A

Bước 2: thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân vào ô bắt buộc.

Bước 3: trả lời các câu hỏi có sẵn.

Bước 4: sau khi hoàn thành bài dự thi, thí sinh nhấn vào nút gửi.

Lưu ý: trong bài thi, thí sinh cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân (họ và tên; số điện thoại; địa chỉ email…) để Ban Tổ chức liên hệ với thí sinh khi cần thiết.

III. NỘI DUNG CUỘC THI

Đề thi bao gồm những câu hỏi kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật An ninh mạng.

Đề thi bao gồm 45 câu hỏi: 44 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tình huống trong đó:

- Mỗi câu trả lời trắc nghiệm đúng được 01 điểm;

- Câu hỏi tình huống tối đa 6 điểm.

- Tổng cộng 50 điểm.

Trong trường hợp bài thi có điểm bằng nhau, bài thi nào gửi về trước sẽ được đánh giá cao hơn khi xét giải thưởng.

IV. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM TRAO GIẢI

1. Thời gian thi

- Nhận bài dự thi: từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 05/6/2020 (tính theo thời gian gửi bảng trả lời qua email hoặc ngày nộp trực tiếp).

- Chấm thi: từ ngày 06/6/2020 đến 09/6/2020.

- Trao giải thưởng: từ 15 - 17/6/2020.

2. Địa điểm trao giải: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau khi có kết quả thi.

V. GIẢI THƯỞNG

- 1 giải Nhất: giấy khen; cúp và tiền thưởng.

- 2 giải Nhì: giấy khen và tiền thưởng.

- 3 giải Ba: giấy khen và tiền thưởng.

- 5 giải khuyến khích: giấy khen và tiền thưởng.

Tải file đính kèm:
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn