QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình thôi học rút hồ sơ sinh viên

Mời các bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình thôi học rút hồ sơ sinh viên

 

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu làm đơn xin thôi học, rút hồ sơ nộp Khoa đào tạo.

Tải mẫu Đơn xin thôi học, rút hồ sơ TẠI ĐÂY.

Bước 2: Sinh viên xin xác nhận của Lãnh đạo Khoa đang học và làm giấy thanh toán.

Tải mẫu Giấy thanh toán TẠI ĐÂY.

Bước 3: Sinh viên nộp đơn tại Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh.

Bước 4: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn Quyết định cho thôi học rút hồ sơ trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 5: Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 6: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh công bố quyết định và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên – Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn