QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình bảo lưu kết quả học tập sinh viên

Mời các bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình bảo lưu kết quả học tập sinh viên.

 

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập gửi Khoa đào tạo.

Tải mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập TẠI ĐÂY.

Bước 2: Sinh viên xin xác nhận của Lãnh đạo Khoa đang học và làm thủ tục thanh toán.

Tải mẫu Giấy xác nhận TẠI ĐÂY.

Bước 3: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tiếp nhận đơn từ sinh viên.

Bước 4: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn Quyết định cho bảo lưu trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 5: Ban Giám hiệu Phê duyệt quyết định.

Bước 6: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh công bố quyết định và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên – Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn