QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình cảnh báo học vụ và cảnh báo xóa tên sinh viên

Mời bạn bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình cảnh báo học vụ và cảnh báo xóa tên sinh viên.

 

Bước 1: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tổng hợp điểm học tập.

Bước 2: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh xét tình trạng học tập SV.

Bước 3: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh ra thông báo học tập, cảnh báo xóa tên.

Bước 4: Các Khoa thực hiện thông báo.

Bước 5: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn thảo Quyết định xóa tên sinh viên trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 6: Ban Giám hiệu phê duyệt quyết định.

Bước 7: Phòng Quản lý Công tác sinh viên – Phụ huynh công bố quyết định và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn