QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình chuyển trường đến sinh viên

Mời các bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình chuyển trường.

 

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu chuyển đến Trường Đại học Yersin Đà Lạt nộp đơn xin chuyển trường đến và bảng điểm.

Tải mẫu Đơn xin chuyển trường đến TẠI ĐÂY.

Bước 2: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh kiểm tra hồ sơ trình BGH phê duyệt đơn xin chuyển trường đến.

Bước 3: Ban Giám hiệu phê duyệt phê duyệt đơn.

Bước 4: Sinh viên về trường đang học làm thủ tục xin chuyển trường.

Bước 5: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tiếp nhận đơn xin chuyển trường sinh viên.

Bước 6: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn Quyết định tiếp nhận sinh viên trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 7: Ban Giám hiệu phê duyệt Quyết định tiếp nhận.

Bước 8: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh công bố quyết định và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn