QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình cấp học bổng sinh viên

Mời các bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình cấp học bổng sinh viên.

 

Bước 1: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh xác định quỹ học bổng.

Bước 2: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh lập danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng.

Bước 3: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tổ chức họp hội đồng cấp Trường để xét và đánh giá.

Bước 4: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn thảo quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 5: Ban Giám hiệu Phê duyệt quyết định.

Bước 6: Phòng Quản lý Công tác sinh viên – Phụ huynh công bố quyết định và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY.

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn