QUY TRÌNH HỌC VỤ

TRANG CHỦ Trang Sinh viên QUY TRÌNH HỌC VỤ
QUY TRÌNH HỌC VỤ
Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình xét kỷ luật sinh viên

Mời các bạn sinh viên đọc kĩ các bước sau đây để hiểu rõ hơn về Quy trình xét kỷ luật sinh viên.

 

 

Bước 1: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tiếp nhận hồ sơ vi phạm của sinh viên.

Bước 2: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh thu thập, tổng hợp thông tin liên quan.

Tải mẫu Bản kiểm điểm TẠI ĐÂY

Bước 3: Cố vấn học tập, Ban cán sự tổ chức họp lớp đề nghị hình thức kỷ luật.

Tải mẫu Biên bản họp lớp TẠI ĐÂY

Bước 4: Lãnh đạo Khoa tổ chức họp hội đồng cấp khoa.

Bước 5: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh kiểm tra kết quả đánh giá.

Bước 6: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tổng hợp kết quả.

Bước 7: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh tổ chức họp Hội đồng cấp trường.

Bước 8: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh soạn thảo quyết định và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Bước 9: Ban Giám hiệu Phê duyệt quyết định.

Bước 10: Phòng Quản lý Công tác Sinh viên – Phụ huynh công bố quyết định và lưu hồ sơ.

Sinh viên có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY

 

Phòng Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn