NHỊP SỐNG YERSINERS

TRANG CHỦ Trang Sinh viên NHỊP SỐNG YERSINERS
NHỊP SỐNG YERSINERS
Ngày đăng 15/01/2018

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt - Năm 2017

Mời thầy, cô và các bạn sinh viên theo dõi kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt - Năm 2017 tại tập tin đính kèm.

(Thực hiện theo Công văn số 2919/BGD ĐT-GD ĐH ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên người báo cáo: Phạm Thị Thanh Hồng               

Điện thoại/ Email liên hệ: hongptt@yersin.edu.vn

Đường link website công khai báo cáo: http://www.yersin.edu.vn/

 

 

Mời thầy, cô và các bạn sinh viên theo dõi kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt - Năm 2017 tại tập tin đính kèm dưới đây:

Mục 1. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 - Trình độ Đại học (Xem tại đây)

Mục 2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2017 - Trình độ Đại học (Xem tại đây)

Mục 3. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 - Trình độ Cao Đẳng (Xem tại đây)

Mục 4. Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2017 - Trình độ  Cao Đẳng (Xem tại đây)

 

 

 

 

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn