VIỆC LÀM SINH VIÊN

TRANG CHỦ Trang Sinh viên VIỆC LÀM SINH VIÊN
VIỆC LÀM SINH VIÊN
Ngày đăng 22/02/2017

Tập đoàn TTC tuyển dụng

Tập đoàn TTC tuyển dụng cán bộ nông vụ và nhân viên cơ giới. Các ứng viên có nhu cầu vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Tập đoàn TTC tuyển dụng cán bộ nông vụ và nhân viên cơ giới. Các ứng viên có nhu cầu Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Xem chi tiết mô tả công việc của cán bộ nông vụ TẠI ĐÂY

Xem chi tiết mô tả công việc của nhân viên cơ giới TẠI ĐÂY

 

 

Đăng ký tư vấn