https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Vũ Văn Thực: Tín dụng cho xây dựng nông thôn mới tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 51

Lâm Đồng là một tỉnh có đa số dân số đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Do đó, đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như giải quyết công ăn việc làm...

      Lâm Đồng là một tỉnh có đa số dân số đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Do đó, đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như giải quyết công ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội. Thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn dân và sự đóng góp của các ngành, các cấp, bộ mặt nông thôn ở tỉnh Lâm Đồng đã có sự thay đổi rõ rệt. Đóng góp vào quá trình phát triển đó, không thể không kể đến nguồn vốn tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng (Agribank Lâm Đồng). Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khái quát thực trạng vốn tín dụng ngân hàng cho xây dựng nông thôn mới tại Agribank Lâm Đồng trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp tín dụng ngân hàng cho xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Tín dụng cho xây dựng nông thôn mới tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Đăng ký tư vấn