https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 724

Chính nhờ sự tham gia tích cực của Đảng ủy, trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn đảm bảo mọi hoạt động được định hướng đúng đắn và góp phần vào mục tiêu phát triển trường Đại học Yersin Đà Lạt thành một địa chỉ đào tạo uy tín trong cả nước.

       Đảng Cộng sản trong trường đại học đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho hoạt động giáo dục – đào tạo được thực hiện theo đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 

 

       Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt đã trở thành nhân tố tích cực đối với mọi hoạt động giáo dục – đào tạo của nhà trường. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên được Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định là tuyên truyền, vận động các thành viên Trường thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. Đảng ủy tham gia với Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng để xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của Trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.

 

 

       Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tham gia công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cho Trường, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên được đặt lên hàng đầu.

 

 

       Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong Trường được phát huy rất tốt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Công đoàn cơ sở, Hội cựu chiến binh của Trường luôn vững vàng trong hoạt động và được cấp trên đánh giá cao, được nhận nhiều bằng khen, cơ thi đua của Trung ương và địa phương.

 

 

       Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt sau hơn 10 năm thành lập đã phát triển cả về số lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt Đảng. Chính nhờ sự tham gia tích cực của Đảng ủy, trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn đảm bảo mọi hoạt động được định hướng đúng đắn và góp phần vào mục tiêu phát triển trường Đại học Yersin Đà Lạt thành một địa chỉ đào tạo uy tín trong cả nước.

TSN

Đăng ký tư vấn