https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt bàn giao nhiệm vụ

Ngày đăng 16/10/2015 | Lượt xem: 606

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và ban hành quy chế kiểm tra, giám sát toàn khóa (2015 – 2020).

 Sáng ngày 9/10/2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt khóa II đã bàn giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa III (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa II gồm có 3 đồng chí, do đồng chí Ngô Mạnh Phụng làm Chủ nhiệm. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành nhiều phiên kiểm tra, góp phần đảm bảo việc thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tặng quà cho các 03 đồng chí Ủy ban Kiểm tra khóa cũ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa III gồm có 3 đồng chí, do đồng chí Lê Dừa làm Chủ nhiệm.

 Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn