https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tuyên ngôn Độc lập - bản tuyên bố pháp lý của một dân tộc tự do

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 151

- 66 năm trôi qua, bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử văn hóa nhân loại, trở thành niềm tự hào vô hạn của dân tộc ta

Ngày 2/9, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, từ miền núi đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biên giới, hải đảo phấn khởi chào mừng kỷ niệm 66 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 
 
Vào mùa thu tháng 9 cách đây 66 năm về trước, ngày 2/9/1945, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền tự quyết, quyền được sống chính đáng của dân tộc Việt Nam, vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc.
 
 
Nghe bản tuyên ngôn độc lập:
 
 
Bản Tuyên ngôn bất hủ ấy, không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược và thiên tài của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là văn kiện hùng ca công bố với thế giới rằng, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập như các nước khác, đó là quy luật bất biến của lịch sử và loài người tiến bộ trên thế giới. Sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền tự do, độc lập, tự chủ, tự quyết của dân tộc Việt Nam và ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc mình.
 
 
Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện pháp lý chính thống không chỉ công bố cho nhân dân Việt Nam, mà còn tuyên bố với thế giới về nền độc lập dân tộc của nước Việt Nam là hiển nhiên, là quy luật tồn tại của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.
 
 
66 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm ấy, bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử - văn kiện có giá trị về nhiều mặt mà đỉnh cao là giá trị pháp lý tuyên bố về quyền bình đẳng, tự do đã đi vào lịch sử văn hóa nhân loại, trở thành niềm tự hào vô hạn của dân tộc ta, của các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Cho đến hôm nay, bản Tuyên ngôn ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Bản Tuyên ngôn Độc lập vĩ đại ấy là một trong những bản hùng ca bất hủ có tính nhân đạo sâu sắc nhất, cao cả nhất của thế kỷ XX mà loài người từng biết đến. Bản Tuyên ngôn ấy gắn liền với công lao to lớn của Đảng và vị lãnh tụ thiên tài vĩ đại Hồ Chí Minh.
 
 
66 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, dân tộc Việt Nam, từ miền núi đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biên giới hải đảo, triệu người như một, đồng lòng chung sức, đoàn kết đấu tranh làm chủ vận mệnh đất nước. Chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, không phải vì quân hùng tướng mạnh, mà vì Đảng và Bác Hồ biết khơi dậy sức mạnh đoàn kết đấu tranh từ trong lòng dân. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 là đỉnh cao minh chứng cho sự đoàn kết ấy. Kết tinh của sự đoàn kết là toàn dân phát huy nội lực “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, tôn giáo.
 
 
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, “quyền được sống, tự do, bình đẳng, bác ái” của bản Tuyên ngôn cách đây hơn nửa thế kỷ, tiếp tục là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục đấu tranh xây dựng và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.
 
 

 

Nguồn VOV-TT
TS
Đăng ký tư vấn