https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tuổi trẻ Yersin hướng về tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2016

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 679

Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt cần thể hiện lòng tự hào đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

 

Biển nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên, là nơi nương tựa của hàng chục triệu người dân đất Việt, là địa bàn chiến lược trong bảo vệ và phát triển đất nước; là phần Tổ quốc thiêng liêng của đất nước chúng ta.

 

 

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2016 có chủ đề “Vì một Đại dương xanh”, nhằm tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên, môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hi vọng rằng, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt  sẽ nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

 

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn