https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TS. Trần Mai Ước: Nghiên cứu khoa học của giảng viên – yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 120

Bài viết chia sẻ suy nghĩ của tác giả về những lợi ích và bất cập, hạn chế của sự tham gia tích cực trong nghiên cứu khoa học, trong đó cung cấp các giải pháp cơ bản để góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

 

     Thực tiễn cho thấy rằng các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại các trường đại học là rất quan trọng và cần thiết. Theo tác giả, đây là cơ sở để thực hiện phương pháp giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Bài viết chia sẻ suy nghĩ của tác giả về những lợi ích và bất cập, hạn chế của sự tham gia tích cực trong nghiên cứu khoa học, trong đó cung cấp các giải pháp cơ bản để góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Xem chi tiết TS. Trần Mai Ước: Nghiên cứu khoa học của giảng viên – yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong giai đoạn hiện nay

Đăng ký tư vấn