https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Trương Thành Trung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 94

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm quan trọng trong công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm quan trọng trong công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Yersin Đà Lạt. Trong đó, Đảng ủy nhà trường đặc biệt chú trọng chăm lo cho công tác giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, tài năng, sự sáng tạo… góp phần vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trương Thành Trung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn