https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Trương Thành Trung: Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Nếu không có chiến tranh chắc tôi vẫn làm nghề giáo”

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 294

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự thiên tài, là vị lãnh đạo khoa học kỹ thuật có tầm nhìn chiến lược, vị tổng chỉ huy chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự thiên tài, là vị lãnh đạo khoa học kỹ thuật có tầm nhìn chiến lược, vị tổng chỉ huy chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Ngoài ra, ông còn là người thầy giáo nổi tiếng, nhà lãnh đạo giáo dục – đào tạo vô cùng sáng suốt. Những suy tư, trăn trở cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà được đúc kết trong bài viết Bàn về giáo dục đến nay vẫn còn nguyên giá trị: Nền giáo dục kỷ nguyên thông tin là nền giáo dục cho mọi người, tạo điều kiện để mọi người được học, giúp cho mọi người biết cách tự học, học tập suốt đời; là một nền giáo dục mở và liên thông, có khả năng hội nhập với nền giáo dục chung của thế giới.


Chi tiết: Trương Thành Trung: Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Nếu không có chiến tranh chắc tôi vẫn làm nghề giáo”

Đăng ký tư vấn